Å ELSKE ER EN MENNESKE RETT!

Er vi mennesker begynt å bli likegyldig, til vår medmennesker?

Er det å være homoseksuell en sykdom? Og hvorfor tar noen mennesker avstand fra dette og henviser til bibelen-koranen osv. de sier at det ikke er normalt? Men forelsker man seg ikke i en person, da er kjønn vel ikke så viktig. Den norske kirke virker til å være oldnordisk på dette område, prester der tar avstand fra å vie homoseksuelle. Fordi gud sier at han skapte Adam og Eva, ikke Adam og Ola.

Hva kan vi gjøre for at få prester- imamer osv. til å endre denne holdning?
Den enkle løsning er vel bare og melde seg ut av det trossamfunn man tilhøre, men det er vel det samme som at si at vi akseptere deres holdninger. Så kampen må jo kjempes inne fra for at endre holdninger trossamfunnet mener.

Jeg kan ikke endre alt dette alene, men står vi sammen uansett religioner, og viser at vi lever i et samfunn der er åpent for at mennesker kan få den kjærlighet uansett kjønn. For å elske er en menneske rett. Håper på med dette innlegg og kunne få i gang en debatt om menneskerettigheter i forhold til religion. Legg gjerne inn en kommentar med din mening.

Jeg støtter Amnestys arbeid med kr 35 ved å sende sms: REGNBUE til 2160, og du får tilsendt et regnbuearmbånd i posten.

Hva sier Bibelen om homoseksualitet?
ved Matt Slick
Det finnes de som liker å si at Bibelen ikke fordømmer homoseksualitet. Forskjellige vers siteres (ikke i kontekst) og de versene som viser at homoseksualitet er galt, bortforklares. Verden ønsker å forandre Guds ord og meninger til noe som passer bedre til sine syndefulle ønsker. Ikke desto mindre står sannhetene fast: Bibelen fordømmer homoseksualitet som synd! La oss se hva Bibelen sier:
• 3 Mos 18:22: ”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.”
• 3 Mos 20:13: ”Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!”
• 1 Kor 6:9-10: ”Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.”
• Rom 1:26-28: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige”
Homoseksualitet er klart fordømt i Bibelen. Det er imot Guds skapte ordninger for oss. Han skapte Adam og så skapte han en kvinne. Det er hva Gud har forordnet og det er hva som er riktig. Ulik andre synder har homoseksualitet en alvorlig dom som tildeles av Gud selv. Dommen er enkel: De overgives til sine lidenskaper. Det betyr at hjertene deres forherdes av synden deres (Rom1:18 ff) Som et resultat kan de ikke se de feilene de begår. Uten at man er oppmerksom på sine synder kan man ikke angre og stole på Jesus. Uten Jesus, vil det ikke være tilgivelse, og ingen frelse.
Hvordan burde den kristne forholde seg til den homoseksuelle?
Selv om noen er homoseksuelle betyr ikke det at man ikke kan elske vedkommende eller be for han/henne. Homoseksualitet er en synd og som all annen synd må man behandle den på den eneste mulig måten. Den må legges ned ved korset, du må angre synde og aldri begå synden igjen.
Som en kristen må du be for den homoseksuelle på samme måten som du vil be for enhver annen synder. Den homoseksuelle er fremdeles skapt i Guds billede – selv om han begår en dødssynd. Derfor må du vise ham samme respekten som enhver annen som du kommer i kontakt med. Det betyr ikke at du må akseptere deres synd. Ikke kompromitter ditt vitnemål i bytte for en sosialt godtatt mening som totalt mangler gudsfrykt.
Kilde: http://carm.org/hva-sier-bibelen-om-homoseksualitet
Homofili er ikke ”normalt”

Av Trond Ali Linstad – 01.01.2011
Hva sier Islam om homofili? Som et aktuelt tema i tiden blir dette berørt av mange. Noen har spurt hva Koranen sier om temaet. Vi kan ta utgangspunkt i hva Koranen sier om samfunnet til Lot, der homoseksualitet ble allment praktisert.
Lot fordømte sitt folk slik: ”I begjær går dere til menn fremfor kvinner!” (7,81) Det er mennene han snakker til. Og han spør om de fortsatt vil bedrive ”denne skjendighet”. (7,80) Han sier at de i sannhet, ved å holde seg til menn, (26,165) blir ”et folk som går over grensen” (7,81). Og påpeker på nytt at de begår ”skammeligheter med åpne øyne?” (27,54)
Så langt Lot. Han sier mer om det samme tema. Og om dette ikke er homofili, så er det i hvert fall homoseksualitet som han snakker om. Det er fordømt i Koranen.
Men når folket til Lot begikk ”skammeligheter”; var det uttrykk for den enkeltes legning, eller var det en kulturell ytring, en godtatt og allmenn utfoldelse i et samfunn som var i forfall? Jeg tror at det var det siste. Homofil legning eller individuell dragning er et seriøst anliggende, som ingen skal fordømmes for.
Men homofili kan ikke bli ”normalt”; norm og standard i et samfunn! Homofili må anses som et avvik. Det ligger ikke fordømmelse i dette, ingen avvisning eller nedvurdering. Det er bare å stadfeste faktum.
Egentlig vil de fleste forstå at seksualitet skal være mellom mann og kvinne. De to hører naturlig sammen – om det så følger av evolusjonen, eller ble fastsatt ved skapelsen.
Mann og kvinne i familien, er ”den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet”, som det heter i menneskerettighetene til FN.
Det er nødvendig å peke på dette i dag, når det har spredt seg en forestilling i tiden om at homofili og heterofili skal være ”sidestilt”. Man snakker om ”kjønnsnøytrale ekteskap”. To menn skal kunne skaffe seg barn, der den ene kan bli ”far” og den andre kanskje ”med-far”. Og to kvinner skal kunne skaffe seg barn, der den ene kan bli ”mor” og den andre kanskje ”med-mor”. Det er jo absurd! Barn trenger en far og en mor! Det er nesten pinlig å måtte minne om det. Vi må holde fast ved en del grunnleggende sannheter.
Kilde: http://www.koranen.no/artikkel.php?id=333

Reklamer

Språk forvirring dansk norsk-norsk dansk og litt irritasjon fra en flyktning

Språk forvirring dansk norsk-norsk dansk og litt irritasjon fra en flyktning

 

Der finne mange like ord mellom norsk og dansk, men som jeg pleier å si det DANSK er jo bare norsk med stavefeil. Det som er den største utfordring er jo det danske tallsystem, ikke fordi jeg har det problem etter som jeg er flyktning fra Danmark, men hva f…. betyder femoghalvtres, firs osv… systemet er lett bare du tenker i SNES=20  det vil si FIRS= 4×20= 80, men hallo hvem orker og stå på en butikk og regne ut slik?

Der finnes mange store forskjeller mellom broderfolket Norge-Danmark, nei vil ikke dra inn Svensken her snakker vi nordiske land, Scandinavian der regnes ikke Sverige med. For hvem vil ikke slå Søtabror i fotball, håndball osv (dansk ordspråk: der sitter 2 mann på en benk, den ene er full. Den andre er også svensk) Når Norge spiller mot Sverige står dansken så klart med Norge, dette går begge veie. Så heia Norge

Der finnes mange fordele ved å være gift med en Nordmann (nei er ikke på den side, men det heter det) i mange år har jeg kaldt fruen for Bølla, og tenk i alle år har hun trodd det var et søt ord på dansk, inn til det gikk opp for henne at det betyd det samme som på norsk. Nå har jeg aldri vert god på det med navne så må jo bruke kallenavn, og det falt helt naturlig at det ble Bølla. Etter at vi var en tur ute sammen med noen venner i starten av vårt forhold, jeg hadde spist litt for mye, og måtte lufte magen litt. Da utbryter Bølla KNEPP (seksuelt uttrykk på dansk for ??) buksa di Henning, hallo lille skatt jeg er ikke pervers. Men skal med glede knappe mine bukser for husfredens sin skyld.

Bilde 

hu Bølla posere på ferie ❤

Det som er det største savn fra Danmark er nok fredags pilsen, dette er nordmenn alt for stresset til å være med på, ikke at det skal være alkohol. Men det å kose seg innen man drar heim, snakke med kollegaer om ukens problemer og løsninger. Dette kan fint løses i løpet av en time. Tror vi må gire litt ned og prøve å se hverdagen som en gave. Smile snakke sammen og vite hvem man jobber sammen med, er jo ofte slik at vi bare møtes på julebord eller sommerfest hvorfor? Betyder ikke dem man jobber sammen med noe, er mange der drar hjem til tomt hus og ville vert glad for den kosetime en fredag.

Hvor godt kjenner du din nabo? Har du snakket med ham osv? mange jeg snakker med om det å kjenne sin nabo er svaret nesten alltid, har hilst på ham eller hun og det var det. Hvorfor ikke bake en kake ringe på og si HALLO NABO jeg har kake har du kaffe så kan vi bli kjent. Vi dansker blir ofte beskyldt for å drikke mye, men lørdags plis med naboen ved hekken for å finne høyden på den er jo gull verd.

Så mitt råd til alle (inkl. meg selv), vi må stresse ned. Smile mer, hilse på dama i kassen på Rema 1000 gi henne et smil.

Husk et smil reder dagen til mange, og det smitter

 

 

 

Krisesenter overført kommunal

Nå er valgkampen over og vi er alle gått til stemme lokaler. Jeg sendte et spørsmål til de politiske partier “hva vil dere gjøre ved krisesentrene og brukerbetaling” fikk dessverre bare svar fra ganske få bla. Høyre der innrømmet at å overføre krisesenter til kommunal frem for stat var en forhasta beslutning. Sv som liksom skal være “familie Parti” svarte ikke sammen med AP SP og KRF

Dette er jo trist når man ser, at flere fra de partier brysker seg med den Rødeknapp. Da er det jeg tenker mitt er det mote for dem? eller vil de bare se tøffe ut?

Så nå er det bare å håper at der skjer endringer i lovgivningen. Slik som det er nå er det ikke korrekt at kvinner der er på flukt fra volden skal betale for beskyttelse. I dette land må vi finne penge til dette. Har jo alltid vært slik at kommuner tenker mer på kultur inn krisesituasjoner.  

Spørsmål og Svar fra Høyre!

Hei,

Takk for at du skriver inn til oss. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem som påfører ofrene store lidelser og helseskader. Arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner er et felles ansvar og er viktig for å sikre at alle skal ha mulighet til å leve uten å bli diskriminert eller utsatt for tvang og vold. God samhandling på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå er nødvendig for å styrke det forebyggende arbeidet og for å sikre den voldsutsatte god oppfølging.

 Høyre vil øke krisesentrenes kapasitet slik at mennesker som opplever vold i nære relasjoner får et godt tilbud. For å begrense vold i nære relasjoner må vi arbeide for større bevissthet om disse problemstillingene og det forebyggende arbeidet i kommunen. Regjeringens overføring av ansvaret for krisesentertilbudet til kommunene skjedde for raskt, og har skapt en unødvendig usikkerhet blant både bruker og ansatte ved krisesenterne. I tillegg vil vi kontinuerlig jobbe med opplysning og informasjon om dette temaet både i utdanning og arbeidsliv. For dem som blir utsatt for vold i nære relasjoner er det viktig at vi har gode og tilgjengelige krisesentre som både kan gi akutthjelp og god oppfølging.

Med vennlig hilsen

 

Mette Tønder
Politisk rådgiver/ political adviser

hei Igjen
det vil si at Høyre vil jobbe for at krisesenter skal komme på statlig overføring igjen? Samt at dere vil styrke innsatsen for at det ikke er kvinnen som skal straffes i form av voldsalarm? men at dere vil øke straffe nivået, for den vold kvinner blir utsatt for?
samt hva vil dere gjøre ved alle voldtekter?
 
Kan dere gi meg en garanti for at dere/Erna vil hjelpe krisesenter med bedre økonomi? Denne ønsker jeg på min Twitter konto @henningoland samt at dere støtter rødknapp Norge. veit dere nok ikke kommer til å gjøre det, men ville bety så mye for den kampanje jeg forsøker å få fokus på der. Virker som om vold i nære relasjoner, bare skal ties i hjel, jeg vil ha mer fokus og at vi skal være åpen om det så voldsutøveren ikke slipper straff. Men at det er ham der skal gå med alarm.
Takk for dere tar tid til å svare, dere er første parti der har gjort det samme spørsmål er sent til andre.
 
Med Vennlig Hilsen
Henning Øland 

Hei,

Det vi har sagt er at overføringen gikk for fort og skapte utrygghet. Når det gjelder kampanjen du sikter til så har jeg sett Høyrekvinner og menn med denne knappen, men vi har ikke sagt noe sentralt om dette.

Med vennlig hilsen

 

Mette Tønder
Politisk rådgiver/ political adviser

Hei Henning.
 
Som jeg har skrevet var Høyre kritiske til den raske overføringen av krisesentrene til kommunenes rammefinansiering, vi ba regjeringen om en finansieringsplan. Nå har den sittende regjeringen gjennomført rammefinansieringen, og det vil fungere dårlig å reversere denne prosessen. Når dette ansvaret nå er overført til kommunene er det viktig at de lokale folkevalgte får handlefrihet til å gjøre de rette prioriteringene i sin kommune. Høyre foreslo i år en styrking av innsatsen mot incest og vold i nære relasjoner på nasjonalt plan utover regjeringens budsjett, men dette ble dessverre nedstemt.
 
I juni ble det kjent at antall partnerdrap har økt sterkt, og fagfolk etterlyste et bedre tilbud til menn i krise som trenger hjelp før livskrisen eskalerer til voldsbruk og partnerdrap. Gjennomgangen av tilbudet til menn utsatt for vold i nære relasjoner fra 2009 tydet på store mangler i tilbudet (Sogn og Hjemdal 2009). Denne gjennomgangen ble foretatt før krisesenterloven trådte i kraft i 2010, men det er likevel grunn til å tro at det fortsatt er et utviklingsbehov på dette området. Høyrepolitiker Per Kristian Foss har derfor etterlyst et bedre tilbud også til menn.
 
Et svært sentralt punkt i arbeidet mot vold i nære relasjoner er det at hver enkelt kommune lager en lokal handlingsplan. Alle landets kommuner fikk tilsendt en veileder til hjelp i dette arbeidet i januar 2009, det er nå over fire år siden. Da Høyre før jul  spurte regjeringen om hvor mange kommuner som nå har en slik plan, var svaret 36 kommuner. Etter fire år med nasjonale handlingsplaner har to regioner ikke en gang oversikt over statusen i sine kommuner. Dette sier dessverre sitt om manglende gjennomføringskraft.
 
Høyre mener samfunnet må sørge for bedre støtte og hjelp til voldsofre, og i juni fremmet vi en rekke forslag i Stortinget for dette. Vi har foreslått en nasjonal offeromsorg med en helhetlig offentlig tankegang for oppfølging hjelp og støtte til ofre for voldskriminalitet. Både for å tilby hjelp, men også for å bistå med å gi offeret oversikt over sine rettigheter. Høyre vil også ha økt oppmerksomhet på bekjempelse av seksualisert vold i politiet og bedre kompetanse i det offentlige hjelpeapparat for å bedre kunne avdekke seksualisert vold, familievold og æresrelatert vold.
 
 Mvh Mette Tønder
Politisk rådgiver for Høyre

 

Armbånd - 10 stk